First Color - News

» Chinese

» Spanish

» Korean

 

 

2011 Seminar - The second day

페이지 정보

작성자 Web manager 댓글 0건 조회 8,938회 작성일 12-03-12 16:58

본문
2011年讨论会 (第二天)

从2011年4月26日到29日为了增进彼此的友谊和推销产品我们招待亚洲地区的伙伴举办了讨论会。

<第二天的日程安排>
1。游览北村韩屋村
2。游览景福宫
3。游览南山塔
4。观看音乐剧‘乱打’
5。在新罗酒店举办宴会semina 2011-b1.jpg

游览北村韩屋村 1

.
.
.


semina 2011-b2.jpg

游览北村韩屋村 2

.
.
.


semina 2011-b3.jpg

游览北村韩屋村 3

.
.
.


semina 2011-b4.jpg

游览北村韩屋村 4

.
.
.


semina 2011-b5.jpg

游览景福宫 1

.
.
.


semina 2011-b6.jpg

游览景福宫 2

.
.
.


semina 2011-b7.jpg

游览景福宫 3

.
.
.


semina 2011-b7-2.jpg

游览南山塔

.
.
.


semina 2011-b7-3.jpg

首尔明东

.
.
.


semina 2011-b8.jpg

在新罗酒店举办宴会 1

.
.
.


semina 2011-b9.jpg

在新罗酒店举办宴会 2

.
.
.


semina 2011-b10.jpg

在新罗酒店举办宴会 32011年讨论会 (第二天)댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 6 / 1 page
新闻与活动 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
6 Web manager 7076 09-17
5 Web manager 7027 09-17
4 Web manager 9604 03-12
3 Web manager 9068 03-12
열람중 Web manager 8939 03-12
1 Web manager 8613 03-12
게시물 검색

 

 

Copyright© First Color Co., Ltd. All Rights Reserved.   l   Data protection   l   Terms of use